Історія журналу

Науково-технічний збірник "Інженерна геодезія" заснований у 1965 році Київським національним університетом будівництва і архітектури.  

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 4185 від 10 травня 2000 р.