Про журнал

Галузь та проблематика

Науково-технічний збірник "Інженерна геодезія" засновано у 1965 році Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Збірник має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 4185 від 10 травня 2000 р. та ISSN 0130-6014.

Постановою президії ДАК України №1413 від 24 жовтня 2017 року збірник наукових праць «Інженерна геодезія» включено до «Переліку фахових видань України», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за такими спеціальностями: 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія;  05.24.04 – Кадастр та моніторинг земель;  05.23.20 – Містобудування та територіальне планування.

У  збірнику "Інженерна геодезія"  висвітлюються актуальні питання з теорії і практики геодезії, інженерної геодезії, фотограмметрії та дистанційного зондування, геоінформаційних систем і технологій, картографії, землеустрою і кадастру, містобудування і управління територіями й прикладної математики.

Мова публікацій:  українська, англійська і російська.

Процес рецензування

Усі подання до науково-технічного  збірника  "Інженерна геодезія" переглядаються відповідальним редактором разом з відповідальним секретарем. Ті статті, які найбільшою мірою відповідають редакційним вимогам і узгоджуються з цілями і тематикою збірника, передаються на рецензування.

Редактор оцінює кожне нове подання з точки зору його повноти, а секретар щодо відповідності правилам для авторів. Кожне подання перевіряється на оригінальність із використанням програми UniCheck. Внаслідок високого рівня подібності редактор має повне право відхилити статтю і надіслати авторам лист, в якому буде обґрунтовано причину відмови прийняти подання.

Коли редактор ухвалює рішення про передачу статті на рецензію, відповідальний автор отримує про це повідомлення електронною поштою. Зазвичай автор отримує відповідь від редактора протягом 14 днів.

Автори статті можуть запропонувати кандидатури рецензентів але ці пропозиції  відправляються на розгляд до редакції.

Усі подані статті передаються на сліпе рецензування одному рецензенту. Згідно з редакційною політикою прізвища та імена авторів залишаються для рецензентів невідомими. Так само прізвища рецензента не повідомляється авторам, за винятком, коли сам рецензент потребує зв'язку  із автором.

У разі потреби можуть бути залучені додаткові рецензенти, про що автори будуть повідомлені, оскільки це потребуватиме додаткового часу для рецензування.

Процес рецензування триває  до 30 днів.

Після доопрацювання стаття передається тому самому рецензенту на повторне рецензування. Виправлений варіант статті потрібно надіслати разом з супровідним листом, у якому  надано відповіді на зауваження рецензента і пояснено, що саме було змінено.

Остаточне рішення про прийняття статті до публікації ухвалює редакційна колегія з урахуванням висновків рецензентів, про що автори одразу повідомляються.

Періодичність публікації

Науково-технічний збірник "Інженерна геодезія" виходить раз на рік.

 

Політика відкритого доступу

"Інженерна геодезія" є збірником повного відкритого доступу. Усі статті доступні читачам у мережі інтернет  після публікації. На постійній основі статті  є доступними для перегляду, завантаження, копіювання, розповсюдження, посилання на повні тексті статей чи з іншою законною метою без необхідності підписки та без потреби дозволу від видавця чи автора. Ми не беремо жодної плати за перегляд чи завантаження статей.

Історія журналу

Науково-технічний збірник "Інженерна геодезія" заснований у 1965 році Київським національним університетом будівництва і архітектури.  

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 4185 від 10 травня 2000 р.