Інженерна геодезія


Зображення домашньої сторінки журналу

Науково-технічний збірник "Інженерна геодезія" засновано у 1965 році Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Збірник має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 4185 від 10 травня 2000 р. та ISSN 0130-6014.

Постановою президії ДАК України №1413 від 24 жовтня 2017 року збірник наукових праць «Інженерна геодезія» включено до «Переліку фахових видань України», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за такими спеціальностями: 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія; 05.24.04 – Кадастр та моніторинг земель; 05.23.20 – Містобудування та територіальне планування.

У збірнику "Інженерна геодезія" висвітлюються актуальні питання з теорії і практики геодезії, інженерної геодезії, фотограмметрії та дистанційного зондування, геоінформаційних систем і технологій, картографії, землеустрою і кадастру, містобудування і управління територіями й прикладної математики.

Мова публікацій: українська, англійська і російська.


№ 66 (2019): Інженерна геодезія

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КООРДИНАТНО-ЧАСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ УКРЗАЛІЗНИЦІ ГЕОДЕЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ PDF
Oleksandr Samoilenko, Serhii Sykal 7-18
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗМІЩЕНЬ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НА СТАБІЛЬНІСТЬ КООРДИНАТНИХ СИСТЕМ PDF
Oleh Kucher, Volodymyr Starovierov, Mykola Kovalov 19-24
ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ГЕОІНФОРМАТИКИ В УКРАЇНІ PDF
Olena Nesterenko, Iryna Savchuk 25-31
ВИЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ ВІД ВЕРТИКАЛЬНОСТІ СТІНОК РЕЗЕРВУАРІВ ВЕРТИКАЛЬНИХ СТАЛЬНИХ PDF
Vitalii Kovtun 32-45
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ АЕРОФОТОЗЙОМКИ ПІД ЧАС ПАСПОРТИЗАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ PDF
Volodymyr Starovierov, Kira Nikitenko 45-51
ДЕФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЯК ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ PDF
Valerii Hladilin, Anastasiia Dubkova, Petro Chulanov, Nataliia Shudra 52-63
АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ВРАХУВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ СИСТЕМАТИЧНИХ ПОХИБОК У РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДВІЙНИХ РІВНОТОЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ PDF
Oleksii Tereshchuk, Serhii Kriachok 63-74
ВИКОРИСТАННЯ АВТОРЕГРЕСІЇ В ЗАДАЧІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСІДАННЯМИ СПОРУД PDF
Yurii Medvedskyi 74-84
ВЗАЄМОДІЯ КАДАСТРОВИХ ТА МОНІТОРИНГОВИХ СИСТЕМ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ УПРАВЛІННЯ PDF
Vladyslav Smilka 85-94
ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ПРО РЕЛЬЄФ МІСЦЕВОСТІ В ПЛАНУВАННІ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ РАДІОЧАСТОТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ PDF
Lidiia Prymak 95-104
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ БАЗИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ ДТП PDF
Yuliia Atamanenko 104-115
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ НПП “ПРИП’ЯТЬ-СТОХІД” ЗА ДАНИМИ SENTINEL-2 PDF
Oleksandr Melnyk, Volodymyr Voloshyn, Pavlo Manko, Mykhailo Voloshyn 116-127
ЩОДО ПИТАННЯ ТОЧНОСТІ ВЕКТОРИЗАЦІЇ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ PDF
Kostiantyn Burak, Oksana Hera, Vitalii Kovtun, Liubov Dorosh 128-140