Поточний номер

№ 67 (2019): Інженерна геодезія
Опубліковано: 2019-12-20

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

Науково-технічний збірник "Інженерна геодезія" засновано у 1965 році Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Збірник має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 4185 від 10 травня 2000 р. та ISSN 0130-6014.

Постановою президії ДАК України №1413 від 24 жовтня 2017 року збірник наукових праць «Інженерна геодезія» включено до «Переліку фахових видань України», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за такими спеціальностями: 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія; 05.24.04 – Кадастр та моніторинг земель; 05.23.20 – Містобудування та територіальне планування.

У збірнику "Інженерна геодезія" висвітлюються актуальні питання з теорії і практики геодезії, інженерної геодезії, фотограмметрії та дистанційного зондування, геоінформаційних систем і технологій, картографії, землеустрою і кадастру, містобудування і управління територіями й прикладної математики.

Мова публікацій: українська, англійська і російська.