Редакційний штат

Редактори

Шарапа Сергій Павлович, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна.

Головний редактор -Роман Шульц, д-р техн. наук, доцент, професор
кафедри інженерної геодезії (Київський національний університет
будівництва і архітектури, Київ, Україна).
Заступник головного редактора - Роман Дем'яненко, канд. техн. наук,
доцент, завідувач кафедри інженерної геодезії (Київський національний
університет будівництва і архітектури, Київ, Україна).
Відповідальний секретар - Валентина Стрілець, канд. техн. наук, асистент
кафедри інженерної геодезії (Київський національний університет
будівництва і архітектури, Київ, Україна)

Члени редколегії

Міжнародні члени редколегії
Юрате СУЖЕДЕЛИТЕ-ВИСОЦКЕНЕ, д-р техн. наук, професор, завідувач
кафедри геодезії і кадастру (Вільнюський державний технічний університет,
Вільнюс, Литва);
Михайло БРИНЬ , д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інженерної
геодезії (Петербурзький державний університет шляхів сполучення, СанктПетербург, Росія);
Томас ЛУМАНН, д-р габілітований, професор, директор інституту
(Університет прикладних наук, Інститут прикладної фотограмметрії і
геоінформатики, Ольденбург, Німеччина);
Володимир СЕРЕДОВИЧ, канд. техн. наук, професор, проректор з наукової
роботи та інноваційної діяльності (Сибірський державний університет
будівництва і архітектури, Новосибірськ, Росія);
Карел ПАВЕЛКА , д-р інженерії, професор, завідувач кафедри геоматики
(Чеський технічний університет у Празі, Прага, Чехія);
Марко СКАІОНІ, д-р філософії, професор геоматики, департамент
архітектури, штучного середовища та цивільного будівництва (Міланський
технічний університет «Politecnico Milano», Мілан, Італія);
Юджин ЛЕВІН, д-р філософії, завідувач та професор кафедри інженерної
геодезії Технічної школи (Мічіганський технологічних університет, Хоутон,
штат Мічіган, США).

Члени редколегії з України
Іван ЗАЄЦЬ, канд. техн. наук, начальник управління (Науково-дослідний
інститут геодезії і картографії, Київ);
Костянтин БУРАК, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інженерної
геодезії (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і
газу, Івано-Франківськ);
Наталія КАБЛАК, д-р техн. наук, професор кафедри міського будівництва і
господарства (Ужгородський національний університет, Ужгород);
Ольга КУЛІКОВСЬКА, д-р техн. наук, професор кафедри геодезії
(Криворізький національний університет, Кривий Ріг);
Костянтин МАМОНОВ, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри
земельного адміністрування та геоінформаційних систем (Харківський
національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харків);
Віктор СИДОРЕНКО, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри геодезії
(Криворізький національний університет, Кривий Ріг).

Члени редколегії засновника
Андрій АННЕНКОВ, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інженерної
геодезії (Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ,
Україна);
Юрій КАРПІНСЬКИЙ, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри
геоінформатики і фотограмметрії (Київський національний університет
будівництва і архітектури, Київ, Україна);
Володимир КАТУШКОВ, д-р техн. наук, професор, професор кафедри
геоінформатики і фотограмметрії (Київський національний університет
будівництва і архітектури, Київ, Україна)
Анатолій ЛЯЩЕНКО, д-р техн. наук, професор, професор кафедри
геоінформатики і фотограмметрії (Київський національний університет
будівництва і архітектури, Київ, Україна);
Юрій МЕДВЕДСЬКИЙ, канд. техн. наук, асистент кафедри інженерної
геодезії (Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ,
Україна);
Ольга ПЕТРАКОВСЬКА, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри
землеустрою і кадастру (Київський національний університет будівництва і
архітектури, Київ, Україна);
Олександр САМОЙЛЕНКО, д-р техн. наук, професор, професор кафедри
інженерної геодезії (Київський національний університет будівництва і
архітектури, Київ, Україна);
Володимир СТАРОВЄРОВ, канд. техн. наук, професор, професор кафедри
інженерної геодезії (Київський національний університет будівництва і
архітектури, Київ, Україна);
Валерій ЧИБІРЯКОВ, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри вищої
математики (Київський національний університет будівництва і архітектури,
Київ, Україна).