АРХІТЕКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ БАЗИ ТОПОГРАФІЧНИХ ДАНИХ

Автор(и)

  • Yu. Karpinsky Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна
  • A. Lyashchenko Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна
  • N. Lazorenko-Hevel Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна
  • A. Cherin Науково-дослідний інституту геодезії і картографії, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.67.67-81

Ключові слова:

топографічне картографування, база топографічних даних, національна інфраструктура просторових даних, геопортал, геоінформаційна система, геопросторові дані.

Анотація

У статті обґрунтовано модельно-керовану архітектуру та функціональну модель геоінформаційної системи бази топографічних даних «Основна державна топографічна карта», первинне наповнення якої здійснюється на основі оновлених цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000. Пропоновані рішення відповідають міжнародним стандартам в сфері географічної інформації, а їх реалізація забезпечує комплексне застосування новітніх геоінформаційних технологій та баз геопросторових даних для створення безшовної бази топографічних даних на усю територію України із широким доступ до неї зацікавлених користувачів на геопорталі системи. До основних особливостей та новацій створюваної бази топографічних даних належать:повнота класів топографічних об’єктів та їх атрибутів, яка забезпечує моделювання та зберігання в базі даних усіх об’єктів, що відображаються на топографічних картах; комплексна система ідентифікації топографічних об’єктів в базі даних, за якої кожному топографічному об’єкту присвоюється унікальний топографічний ідентифікатор, а також код за відповідним галузевим класифікатором, якщо такий існує; цілісність геометричних моделей топографічних об’єктів, за якої об’єкти не фрагментуються границями аркушів топографічних карт, на яких вони відображаються; топологічна узгодженість геометричних моделей топографічних об’єктів на рівні топології планарного графу для усіх суміжних об’єктів та об’єктів, що перетинаються; підтримка метаданих як для класів топографічних об’єктів, так і для конкретних їх екземплярів та їх атрибутів; використання об’єктно-реляційної системи керування базами даних для реалізації інтегрованого сховища усіх інформаційних ресурсів системи; гармонізація моделей геопросторових даних і метаданих, форматів обміну даними, методів та процедур оцінювання якості даних з вимогами відповідних міжнародними стандартами комплексу ISO 19100; оперативне оновлення даних в базі даних за результатами постійного топографічного моніторингу місцевості; забезпечення широкого та відкритого доступу до топографічних даних через геопортал системи.

Посилання

Proekt Zakonu Ukrainy Pro natsionalnu infrastrukturu heoprostorovykh danykh: pryiniatyi 1 list. 2019 roku Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2370&skl=10 [in Ukrainian].

Zaiets, I. M., Karpinsky, Yu. O., & Lyashchenko, A.A. (2011). Ukrheodezkartohrafiia na shliakhu vid infrastruktury kartohrafichnoho vyrobnytstva do infrastruktury heoprostorovykh danykh [Ukrgeodescartography on the way from the infrastructure of cartographic production to the infrastructure of geospatial data]. Visnyk heodezii ta kartohrafii – Journal of Geodesy and Cartography, 5, 4 – 11 [in Ukrainian].

Karpinsky, Yu. O., Lyashchenko, A.A., & Runets, R. M. (2010). Etalonna model bazy topohrafichnykh danykh [Reference model of topographic database]. Visnyk heodezii ta kartohrafii – Journal of Geodesy and Cartography, 2, 28 – 36 [in Ukrainian].

Karpinsky, Yu. O., & Lazorenko-Hevel, N. Yu. (2018). – Zastosuvannia topohrafichnykh planiv v umovakh rozvytku natsionalnoi infrastruktury heoprostorovykh danykh [Application of topographic plans in the conditions of the development of national spatial data infrastructure]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia – Urban planning and spatial planning, 68, 712 – 724 [in Ukrainian].

Kent, A.J. & Hopfstock, A. (2018). Topographic Mapping: Past, Present and Future. The Cartographic Journal, 55:4, 305-308, DOI: 10.1080/00087041.2018.1576973.

Kainz, W.A. (1987). Classification of digital map data model. In Proceedings EURO-CARTO, IV, Brno, Czechoslovakia, 1987, April 13 – 16 (pp. 105 – 113).

Jakobsson, A. (2006). On the Future of Topographic Base Information Management in Finland and Europe. Doctoral dissertation. Helsinki University of Technology. Retrieved from http://lib.tkk.fi/Diss/2006/isbn9512282062/, 180 p +annexes.

Jakobsson A. & R. Ilves (2016). Reinventing the National Topographic Database, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. XLI-B4, 733–736. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B4-733-2016.

Olszewski R., Zieliński J., Pillich-Kolipińska, A., Fiedukowicz A., Głażewski A., & Kowalski P. (2013). Methodology of creating the new generation of official topographic maps in Poland. In Proceedings of the 26th ICC2013, Dresden, Germany, 680. Retrieved from https://icaci.org/files/documents/ICC2013/_extendedAbstract/248_proceeding.pdf.

García, F. J., de las Cuevas, A., Marín, A., Martin, V., Sánchez, F. & González-Matesanz, F. J. (2013). New production environment for the National Topographic Database 1:25.000 (IGN-E). Intelligence for geographic databases. In Proceedings of the 26th ICC2013, Dresden, Germany, 699. Retrieved from https://icaci.org/files/documents/ICC2013/_extendedAbstract/415_proceeding.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20

Номер

Розділ

Статті