МОДИФІКОВАНІ ЦИЛІНДРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ У СУЧАСНИХ СТАНДАРТАХ ПРИСТРОЇВ ВІДОБРАЖЕННЯ

Автор(и)

  • P. Korol Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Україна
  • V. Voloshyn Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Україна
  • O. Melnyk Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Україна
  • Y. Blinder Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.67.81-94

Ключові слова:

модифіковані циліндричні проекції, ортогональні картографічні сітки, стандарти пристроїв відображення, ГІС-в'юери, web-сервіси.

Анотація

Мета роботи полягає у обґрунтуванні необхідності розроблення дисплей-орієнтованих математичних основ з ортогональною картографічною сіткою та вишукуванні адаптованих до розмірів екранного фрейму параметрів нормальних рівнокутних, рівновеликих і рівнопроміжних циліндричних проекцій географічних карт світу. Методика. Візуалізація геозображень на пристроях відображення ГІС вимагає проектування оптимальних параметрів елементів математичної основи карт, що передбачає вибір або вишукування картографічної проекції, 

підбір масштабного ряду зображень, налаштування картографічної сітки тощо за умови максимально ефективного використання екранного простору. З метою ефективного заповнення прямокутного фрейму пристрою відображення доцільно використовувати картографічні проекції з ортогональною сіткою меридіанів і паралелей, до яких належать нормальні циліндричні проекції. Забезпечення співвідносності розмірів картографічного зображення та пристрою відображення досягається застосуванням модифікованих варіантів циліндричних проекцій зі змінною широтою паралелі дотику або паралелей січення. До переваг такого виду проекцій, крім цього, відносять можливість оперативного розрахунку параметрів картографічної сітки, високу точність при передачі форм і площ, тривіальність обчислення параметрів спотворень, і обернених залежностей, співвідносність систем екранних і геодезичних або прямокутних координат. Модифіковані циліндричні проекції є параметризованими функцією широти, що дозволяє варіювати параметрами спотворень залежно від положення і розмірів картографованої території. Результати. Експериментально доведено, що з метою найбільш ефективного використання площі дисплею доцільно використовувати ортогональні картографічні сітки прямолінійних меридіанів і паралелей. Обґрунтовано можливість та доцільність використання модифікованих циліндричних проекцій як математичних основ географічних карт світу, що призначені для відтворення на пристроях відображення. Запропоновано методику обчислення оптимальних параметрів нормальних рівнокутної, рівновеликої і рівнопроміжної циліндричних проекцій. Встановлено можливість отримання вихідних параметрів та розрахунку проекцій при довільних співвідношеннях параметрів фрейму пристрою відображення шляхом підстановки їх значень у кінцеві рівняння відповідних картографічних проекцій. Наукова новизна та практична значущість. Наукові дослідження щодо вдосконалення математичних основ географічних карт з метою їх адаптації до сучасних стандартів пристроїв відображення в Україні не виконувались. Отримані результати можуть бути використані розробниками програмного забезпечення при створенні картографічних web-сервісів, а також картографами – при розробці кондиційних математичних основ географічних карт різного територіального охоплення. Використання модифікованих варіантів рівнокутних, рівновеликих і рівнопроміжних циліндричних проекцій дозволить значно підвищити якість оформлення картографічного контенту web-сторінок, забезпечить повноцінне використання екранного простору, високу детальність картографічного зображення та максимальну точність відображення.

Посилання

Svitlychnyi, O. O., Plotnytskyi V. (2008). Osnovy heoinformatyky: navchalnyi posibnyk [The Basis of Geoinformatics: Tutorial ]. Sumy: VTD "Universytetska knyha"

Brown A. (1993). Map design for screen displays / A. Brown // The Cartographic Journal. (Vol. 30, No.2), (pp. 129-135).

DOI: 10.1179/000870493787860030

Yang Q. (2000). Map projection transformation: principles and applications / Qihe Yang, John Parr Snyder and Waldo Rudolph Tobler. – London: Taylor & Francis. ISBN 0-7484-0664-0

Tobler W. R. (1974). Local map projection / W. R. Tobler. // Cartography and Geographic Information Science. (V.1, No.1), (pp. 51–62). DOI: 10.1559/152304074784107827

Tobler W. R.& Zi-tan Chen (1986). A quadtree for global information storage. Geographical Analysis. (V.18, No.4), (pp. 360-371). DOI: 10.1111/j.1538-4632.1986.tb00108.x

Korol, Pavlo Pylypovych. (2017). Kartohrafichni proektsii: dovidnyk: U 6-kh ch. Ch. 1: Tsylindrychni proektsii [Map Projections: Handbook: In 6 p. Part 1: Cylindrical Map Projection]. Lutsk: PP Ivanyuk V.P.

Jenny B. (2008). Map Design for the Internet / B. Jenny, H. Jenny, S. Räber. // International Perspectives on Maps and the Internet. Berlin: Heidelberg, New York: Springer, (pp. 31-48). https://doi.org/10.1007/978-3-540-72029-4_3

Samsonov T. E. (2009). Creation interactive map design for Web-services. ArcReview, 1 (48), 14-15.

Ultrashyrokoekrannyky: «za» y «protyv» [Elektronnyi resurs] [Ultra-wide Screen: “For” and “Against” [Electronic resource]. Kompanyia M.Video. [M.Video Company] (2015). Retrieved from: https://habr.com/ru/company/mvideo /blog/385859/.

Harrower M. & Keller C. P., Hocking D. (1997). Cartography on the Internet: thoughts and a preliminary user survey. Cartographic Perspectives, 26, 27-37. DOI:10.14714/CP26.718

Wikle T. (1991). Computer Software for Displaying Map Projections and Comparing Distortions. Journal of Geography. (Vol. 90, No.6.), (pp. 264-266). https://doi.org/10.1080/00221349108979316

Korolov, Yevhen. Svit 18:9: chomu diahonal ekrana skoro stane pohanym mirylom shyryny smartfona [Elektronnyi resurs] [World 18:9: why the diagonal of the screen will soon become a bad measure of the width of the smartphone [Electronic resource] (2017). Retrieved from: https://techtoday.in.ua/reviews/svit-18-9-chomu-diagonal-ekranu-skoro-stane-poganim-mirilom-shirini-smartfona-72432.html.

Vinge C. L. (1950). Mercator projection: its basis in elementary mathematics / C. L. Vinge // School Science and Mathematics. (Vol. 50, No. 439), (pp. 394–401). https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.1950.tb06620.x

Lambert J. H. (1772). Beitrage zum Gebrauche der Mathematik und deren Anwendung. Anmerkungen und Zusatze zur Entwertung der Land- und Himmelscharten. Berlin, Part III, Sektion 6. http://doi.org/10.3931/e-rara-8613

Miller R. (1949). An equirectangular map projection. Geography. (Vol. 34, Pt. 4), (pp. 196–201). [Standard parallels 50°28. N. and S. See also correction, 1951, v. 36, pt. 4, p. 270.] https://www.jstor.org/stable/40564637

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20

Номер

Розділ

Статті